top of page
  • Olli

Saat koronatartunnan todennäköisimmin kotona - mutta tilastot johtavat harhaan riskiä arvioidessa

THL:n tilastojen mukaan suurin COVID19-tartuntojen Suomessa lähde on perhepiirissä (55 %). Nopeasti luettuna se tarkoittaa, että kannattaa ensisijaisesti välttää perhekontakteja, ja mediassa tähän kulmaan useimmiten tartutaan.


Tilastot eivät tässä kuitenkaan kerro koko kuvaa tartuntojen välttämisestä, vaan siihen tarvitaan avuksi hieman verkostoja.


Näin alkuun: en ole epidemiologi. On olemassa ihmisiä, jotka tutkivat tautien leviämistä elääkseen (on olemassa oma tutkimusalansa, joka yhdistää verkostoanalyysin epidemiologiaan. ), ja kuuntelen heitä. Oma kokemukseni löytyy verkostoanalyysistä (+ tekoälystä ja koneoppimisesta jne.) ja sen soveltamisesta. Lyhyesti sanottuna verkostoanalyysi tutkii ihmisten ja eri toimijoiden välisiä kytköksiä. Juuri verkostoanalyysi kertoo, miksi tuo 55 % luku on harhaanjohtava.


Alla esimerkki tartuntaverkostosta. Verkostossa on 111 jäsentä, joista jokainen tartuttaa keskimäärin 10 henkilöä (Esimerkissä ei R0 pidä koronan suhteen paikkaansa, tässä vaan käytän korkeampaa arvoa visualisoinnin vuoksi.). Tällainen tartutusketju tapahtuu esimerkissä kahdesti: vapaa-ajan tartunta ja siitä seuraavat perhepiirin tartunnat.

Kuvan esimerkissä punaisella merkitty henkilö tartuttaa 10 henkilö joukkotilaisuudessa (siniset). Nämä siniset sitten tartuttavat jokainen 10 henkilöä kotipiirissä (harmaat). Prosentuaalisesti nämä kotitartunnat muodostavat siis 90 % esimerkin kaikista tartunnoista. Mutta verkostoteorioiden mukaan tähän 90 % ei kannata takertua ja antaa pelkästään sen ohjata toimintaa.


Syy tähän on se 10 % tartunnoista, joka aiheutti loput 90 % tartunnoista välillisesti. Verkostoanalyysissä onkin eräs metriikka nimeltä välillisyysarvo (betweenness centrality), joka mittaa juurikin toimijan asemaa näiden verkostojen eri osien välissä. Tällaiset verkostojen välissä toimivat henkilöt ovat elintärkeitä esimerkiksi tiedonvälityksessä organisaation toiminnan kannalta, mutta tautien leviämisen kannalta nämä ovat erityisen hankalia.


Avainasemassa ei siis ole estää näitä joka tapauksessa tapahtuvia kotitartuntoja, vaan tartunnat kotien välillä. Joku sen viruksen aina sinne kotiin tuo, ja sitä ei pelkissä tilastoissa näy. Juuri tästä syystä erilaisia kokoontumisrajoituksia annetaan, ja niitä kannattaisi noudattaa. O

Comments


bottom of page