top of page
  • Olli

Johtajuuden verkostot LinkedInissä

LinkedInin merkitystä ammatillisena sosiaalisena mediana ei pidä väheksyä. LinkedIn tarjoaa tietoa, vertaistukea ja mahdollisuuksia yllättävän monessa eri aiheessa. Itselle tullut analyysien myötä tutuksi esim energia-, infrastruktuuri-, ICT- ja verkkokauppa-LinkedIn. Yksi ongelma kuitenkin on, jos seuraa pelkkää viestivirtaa: kokonaiskuvaa keskustelusta on vaikea saada.


Tämän kirjoituksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia johtamis- ja johtaja-aiheisia verkostoja LinkedInissä on syntynyt tammikuun 2021 aikana. Aineisto koostuu 2072 kirjoituksesta tai kommentista, joissa mainitaan "johtaja" tai "johtaminen" eri taivutusmuotoineen ja yhdysanoineen, sekä 41416 reaktiosta näihin.


Verkostoanalyysi tarjoaa laskennallisen keinon tutkia ja visualisoida monimutkaisia vuorovaikutusrakenteita. Sen avulla voidaan selvittää esim. sosiaalisen median keskusteluista epäviralliset vaikuttajat sekä piilevät yhteisöt. Verkostoanalyysissä tutkitaan eri toimijoiden välisiä yhteyksiä. Näitä toimijoita ja yhteyksiä visualisoimalla saadaan helikopteritason kuva, jota ei voi yksittäisiä viestejä katselemalla saada.


Alla olevassa kuvassa on johtamis-aiheisen verkoston ydin (koko verkostossa 27393 eri profiilia).

Pallon koko vastaa muiden käyttäjien määrää, joita k.o. profiili on aktivoinut. Kuvassa keskeisimmät toimijat sekä verkoston ytimessä olevat organisaatiot. Keskeisiä toimijoita ovat Aki Ahlroth, Ossi Aura, Johanna Jäkälä, Jukka Holm, Juho Toivola, Markku Tilli, Katja Noponen, Pia Pihlainen, Juha Einesalo, Tommi Sakari Maijanen, Leea Kantelus ja Antti Salmi.


Tutkimalla keskusteluja ja keskustelijoita tunnistin viisi erilaista - mutta yhteen liittynyttä - ryhmää.

Keskustelut ja keskustelunaiheet ryhmien välillä limittyvät, mutta verkostoanalyysin avulla voidaan saada myös ryhmien välisiä eroja näkyviin.


Kertauksena edellisestä analyysistä verkostoanalyysin hyödyt:

  1. Tekemällä epäselvästä tilanteesta helpommin kommunikoitavaa tarjoamalla kartan keskustelumaastosta. Verkostovisualisoinnit mahdollistaa samasta asiasta puhumisen ja toiminnan suunnittelun.

  2. Verkostoanalyysillä voidaan selvittää, ketkä ovat keskustelun vaikuttajia. Tätä tietoa voi hyödyntää A) keskustelun laajemmassa seuraamisessa B) mahdollisissa yhteistöissä tai kumppanien haussa. Jos haluaa saada äänensä kuuluville, voi lainata toisen ääntä

  3. Verkostoanalyysillä saadaan selville keskustelun eri osayleisöt, klusterit. Jos suunnittelee viestintää, on hyvä ymmärtää mistä pienemmistä yleisön osista se rakentuu.

  4. Verkostoanalyysillä voidaan selvittää, missä oman organisaation avainhenkilöt vaikuttavat vai vaikuttavatko laisinkaan. Usein näkee johdon ympärillä tiiviin klusterin oman firman väkeä, mutta ulkopuolisia ei lainkaan. Verkostoanalyysi tarjoaa keinon päästä omasta kuplasta pois.

  5. Yhdistämällä verkostoanalyysin sisältöanalyysiin voidaan selvittää mikä sisältö toimii missäkin yleisön osassa

Suunnitelmallinen toimiminen vaatii tietoa ympäristöstä, jossa toimitaan. Se on mahdollista saavuttaa intuition ja kuuntelun avulla, mutta laskennalliset menetelmät voivat myös auttaa.


-Olli Parviainen 0505361074

Comentários


bottom of page